BERSEMANGATLAH DAN JANGAN MALAS


Justify FullBERSEMANGATLAH DAN JANGAN MALAS

Dalam keadaan menahan sakit kerana ditikam dan darah segar yang masih mengalir deras, Umar Al-Khattab r.a. sempat melihat seorang pemuda yang menjuntaikan kainnya hingga menyeret tanah. Umar pun menegurnya, “Wahai anak saudaraku, angkatlah kainmu kerana itu lebih takwa di mata Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu.”

Yang dilakukan Umar r.a. ini termasuk amar makruf yang dilakukan pada saat sakaratul maut. Firman Allah s.w.t. di dalam surah Al-Mudatsir ayat 37 yang bermaksud;

“(Iaitu) bagi siapa saja di antara kamu yang bermaksud akan maju (untuk melakukan kebaikan) atau mundur (untuk meninggalkan kebaikan).” (Al-Mudatsir: 37)

Kebahagiaan tidak dapat diraih hanya dengan tidur yang panjang, bersikap bodoh dan meninggalkan nilai-nilai yang tinggi. Firman Allah s.w.t. di dalam surah At-Taubah ayat 46 bermaksud;

...tetapi Allah s.w.t. tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah s.w.t. melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, ‘Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu,’” (At-Taubah: 46)

Ayat berikut menggambarkan cara berfikir orang-orang yang bercita-cita rendah dan jiwa kerdil. Firman Allah s.w.t. di dalam surah At-Taubah ayat 81 yang bermaksud;

“...janganlah kamu berangkat (jihad) dalam panas terik seperti ini...” (At-Taubah: 81)

“...seandainya mereka tetap tinggal bersama kita, nescaya mereka tidak mati dan tidak terbunuh...” (Ali-Imran: 156)

Sesungguhnya seorang hamba dilarang menghulur-hulur waktu untuk melakukan kebaikan. Larangan ini Allah s.w.t. sebutkan melalui wahyu-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 38 yang bermaksud;

“...apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, ‘Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah s.w.t. kamu berasa berat dan ingin tetap tinggal di tempat kamu...?” (At-Taubah: 38)

“Hai orang-orang yang beriman, bersiap sedialah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.” (An-Nisa’: 71)

“...tetapi dia cenderung kepada dunia...” (Al-A’raf: 176)

“...mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini...?" (Al-Maidah: 31)

“Yang demikian itu disebabkan kerana sesungguhnya mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat...” (An-Nahl: 107)

“...dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar...” (Al-Anfal: 46)

“...dan apabila mereka berdiri untuk mengerjakan solat, mereka berdiri dengan malas.” (An-Nisa’: 142)

Rasulullah s.a.w. pernoh berdoa memohon kepada Allah s.w.t. sebagaimana doanya yang bermaksud, “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas.” Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda yang bermaksud, “Orang yang cerdik adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan berbuat untuk kehidupan setelah mati sedang orang yang bodoh ialah orang yang menurut hawa nafsunya dan banyak berangan-angan yang bukan-bukan kepada Allah s.w.t.”
Muat turun artikel ini di sini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

ARTIKEL TERKINI

(La Tahzan) 048 Bersikap Optimis